ankara escort çankaya escort ankara escort

Genast vet vi mer om svenskarnas sexliv

Genast vet vi mer om svenskarnas sexliv

En majoritet av Sveriges man och kvinnor ar nojda med sitt sexliv. Hur vanligtvis de har sex och ofta annat visar Folkhalsomyndighetens nya stora befolkningsundersokningen om sexuell och reproduktiv halsa. Samtidigt finns stora problem – ovanfor 40 procent av landets kvinnor har blivit utsatta for sexuella trakasserier och overgrepp.

Det har gatt ungefar 20 ar darefter en statlig myndighet senast klev in i sangkammaren hos svenskarna pro att undersoka hur det star till med den sexuella halsan. Enar varje det Folkhalsoinstitutet som kartlade sexualvanor i mitten gallande 1990-talet, denna stig har Folkhalsomyndigheten gjort en mer stor undersokning med fler fragestallningar och fler variabler och rapporten anses pa grund av besta den forsta i sitt batalj.

Sexuella trakasserier vanliga

Resultatet visar att dessutom ifall den sexuella halsan vanligtvis ar god sa finns stora skillnader. Det handlar ifall kon, alder, utbildningsniva och sexuell identitet som paverkar den sexuella halsan.

Nastan 40 procent av kvinnorna inneha utsatts forut sexuella trakasserier eller overgrepp och 7 procent har blivit tvingade till ligg. Forut hanar ar korresponderande siffor 9 procent pro trakasserier och overgrepp och 1 procent pro valdtakt.

– Det har ej vilken rapport som helst. Det framkommer saker som ej ar acceptabla och som vi maste verka med gallande bred front kontra. Rapporten ar en fundament for en forandringsprocess som tvingas till overallt – pa den statliga nivan, inom publik sektor och i det privata, sa Folkhalsomyndighetens generaldirektor Johan Carlson nar han presenterade rapporten i dag.

Prata icke till sex

  • Kvinnor saknar oftare intresse och frojd forut sex. De har kant fysisk pina intill eller efter sex, inte fatt orgasm, eller upplevt att det tagit lang tid att ringa orgasm.
  • Mannen beskriver oftare att de saknar en sexpartner, de onskar ha fler partners, de inneha fatt orgasm snabbare an de velat, ej haft sex pa de metod de ville eller till fyllest ofta.
  • Kvinnor kanner sig vanligtvis fria att ta initiativ till sex, kan framfora nopp till sex, kan nominera hur de vill ha sex och kan prata ifran om deras sexpartner vill foreta nagot som de ej vill producera.
  • Man anser att de aldrig eller sallan kan saga nej till sex.

– Vi plikt forfragan oss varfor vi ej har kommit langre i jamstalldhetsarbetet och gno mer med att medvetandegora skillnaderna. Vi behover samt na killar och hanar i en annan utstrackning. Undersokningen visar att tjejer och kvinnor inneha en otvungen resurs till varden i genom ungdomsmottagningar, modravard och gynbesok vilket unga killar och man langtar, anser Louise Mannheimer.

Porr och prestation

Bland man ar pornografianvandning vanligt, ungefar 70 procent uppger att de tittar gallande nagon form fran porr. Korresponderande siffra hos kvinnor ar 30 procent. I gruppen unga man, mellan 16-29 ar, anvander 41 procent porr dagligen eller eftertradande dagligen.

De som anvander porr ofta rapporterar mer missfrojd med det egna sexlivet. Frevkvent porranvandning kopplas ocksa till sexkop och problem med forut alltfor hoga sexuella prestationskrav.

– Det behovs mer visdom ifall hur porr paverkar personer i dag och vi skulle helst kika en udda utredning runtom det, sager Louise Mannheimer.

Nya arenor pro sex

Dar emot finns fa skillnader mellan konen nar det galler anvandandet fran digitala arenor pro sexuella syfte. Har har alder mer roll. Yngre anvander sig oftare fran internet, mobiltelefon och appar forut sexuella aktiviteter.

Sa tillika om massor har hant i samhallet som paverkat den sexuella halsan darefter den senaste befolkningsundersokningen forblir vissa grejer konstanta i sangkammaren. Trots medel till porrsurf, cybersex och tinderdating inneha antalet ganger svenskarna inneha sex varken okat eller minskat.

  • 20 procent fran befolkningen har inte haft sex det senaste aret
  • 30 procent har det 1-3 ganger i manaden
  • 30 procent har det en gang i veckan eller mer.

Aven antalet kvinnor som gjort en abort ar likadan som utbredd tidigare efterforskning, ungefar en tredjedel. Drygt 30 procent fran kvinnorna har samt erfarit missfall.

Sex efter nedkomst

P-pilleranvandningen bland kvinnor med hogre utbildning och bunt inkomst ar lagre an hos de med kortare utbildning och lagre inkomst. Det forklaras enligt utredarna med att en okad radsla for hormonella biverkningar och okad erfarenhet ifall alternativa preventivmedel, som kopparspiral, i den forsta gruppen.

Nar det galler den reproduktiva halsan rapporterar 26 procent av kvinnorna att deras forlossningar medfort fysiska konsekvenser och 17 procent psykiska och/eller sexuella konsekvenser, bland annat darfor bristningar. Dessutom en mindre bit fran mannen rapporterar att deras narvaro intill forlossningen paverkat dem psykiskt eller sexuellt.

Vill vara medveten om mer

norsk brud Det galler alla aldrar. Sa samt ifall ofta inneha hant inom omradet som blivit battre de senaste aren sa behover tillika de aldre kunskap. Har finns det oppningar pro varden. Vi vet ju aven att sexuell valbefinnande paverkas av andra sjukdomar och varden som har ett hogt tilltro hos allmanheten kan na fram, sager Louse Mannheimer.

Mer om undersokningen SRHR 2017

Enkaten skickades ut till 50 000 slumpmassigt utvalda personer mellan 16-84 ar hosten 2017. Sammanlagt valde 14 500 (31 %) av de tillfragade att ga in och svara pa den webbaserade enkaten.

Dessutom ifall det ar en tamligen lag svarsfrekvens, 31 procent, anser Folkhalsomyndigheten att det motsvarar forvantan forut den arme typen fran undersokningar. Materialet ar samt viktat, vilket utfor att det kan anvandas som en nodvandig kunskapsbas forut all aktorer inom omradet SRHR- sexuell och reproduktiv valbefinnande.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Open chat
Chocolate Spa
Ciao!
Scrivici per un'appuntamento