ankara escort çankaya escort ankara escort

Baksida av underben sager man till nagon som mist en narstaende?

Baksida av underben sager man till nagon som mist en narstaende?

Vi famlar mycket efter orden nar de betyder som mest. Samtidigt finns det formuleringar som traderats i sekler forut att ge trost och visa medlidande i dodens skugga. De inneha formedlats gallande ark med sorgkant eller som telegram, och skrivs kungen nytt som kommentarer kungen sociala medier. Men hur sa betyder de i sjalva verket? Ar det superb att vara sann eller att luta sig mot konventionen? Idehistorikern Johan Fredrikzon tecknar kondoleansernas mediehistoria och reflekterar ovanfor konsten att beklaga.

Sjalv ville visa karna engagemang i sorgen – men hur? Jag hade svar att formulera mig. Det blev nagonting valhant kungen temat att orden inte racker till. Pro att personligen folja tillratta med kanslorna skrev jag en novell om hur min frande berattade for forsvinna avkomma att deras moder varenda doende. Jag hittade kungen ehuru det hade hant gallande sann. Som ifall jag behovde repetera pa hur det skulle kannas att tvingas till nagot motsvarighet. Till min omtanksam, daremot, sa sjalv ungefar inget alls. For baksida av underben anser man? Vad anser man till nagon nar det ofattbara hander?

Samtidigt jag skriver det arme rullar stridsvagnar kungen Europas gator. Efter sig lamnar de doda och lemlastade. Knappast hann pandemin dra sig ater forran vi https://worldbrides.org/sv/jollyromance-recension/ igen star infor storskaligt pina. Den arme gangen avsiktligt framkallat. I sparen efter saval virusets som artilleriets harjningar beklagas forluster at alla hall. De som deltog i striden sorjs men hyllas i synonym batalj som hjaltar. Nog pro att vi som ar over amna patraffa fras i deras uppoffringar. Men ocksa for att vi amna axla deras mantlar. Precis som i fallet med den bortgang som snuddar intill vara egna liv – den som vi ofta star ordlosa infor – finns arme langa traditioner av formuleringar och atborder. Det finns ord som maste sagas, andra som bor undvikas. Somligt forblir outtalat, men finns dar nagonstans anda.

Baksida av underben ar det egentligen vi utfor nar vi beklagar sorgen? Vilken sorts utsagor ar det vi forvantas astadkomma pro att trosta varandra nar doden gastar?

Om det ar riktig att hur vi forhaller oss till doden anser nagot om var uppenbarelse kungen livet, kan kondoleansbrevet som kulturell fenomen tillhandahalla en genvag till de stora fragorna.

I slutet fran medeltiden fanns det instruktioner pro konsten att ga hadan – ars moriendi

Skrivande betraktas mycket som en dust kontra forgangelse. Men hur ska vi enar fatta den skrivakt som uttryckligen kommenterar en forlust? Doden ar definitiv. Det ar deadline – bokstavligen. Doden avslutar det som varit och samtidigt allting som skulle klara av aga rum. Man kan inte langre knysta: vi far se hur det bli. Vi vet hur det blev. Skrivandet ar gallande otaliga fason motsatsen. Man provar, stryker ut, utfor ifall. Man skjuter upp, man byter rals. Alltid blir det nagot. Man far kika tiden an. I kondoleansbrevet moter den arme bringa forsoksformen dodens absoluta punkt. Det ledning sig alltsa om en konfrontation mellan en sma lapp med nagra omen gallande och en oaterkallelig utradering fran liv. Det kan ljuda en aning overspant, men drygt sa ser det ut.

Klocka denna obalans mellan den ostadig pennan och den obevekliga doden, kan man kika hur en oskadd samling stadgar, protokoll och tekniker vuxit fram. Men nog borde vi samt papeka konsten att beklaga? Ju mer man fordjupar sig i kondolerandets olika skepnader framstar det som en kulturteknik i speciell riktig, som en lank fran operationer med en lang och varierad sagen.

Haromaret gick min vans fru bort i cancer

Dodsannonsen, som stundtals kallas minnesteckning, dodsruna eller nekrolog, ar beslaktad med men skiljer sig otvetydigt fran kondoleansbrevet. Runans pensum ar att sla fast att ett dodsfall agt kammare. Den har ett informativt mening riktat till en allmanhet. Den redovisar mellan vilka datum den avliva levt, vilka som ar narmast sormankomster. Framfor nyhetspressens epok kunde dodsfall annonseras genom utrop pa gatan: ”gott folk, be for var systers ande som lamnat jordelivet denna dag”. Och den som i vara dagar ar celeber och borjar bli till aren far lokalisera sig i att det finns fardigskrivna minnesrunor hos massmedia. Kungen engelska kallas de ”canned obituaries” – nekrologer gallande dosa. De ligger forberedda for att kompletteras med nagon sista rad innan de skyndsamt publiceras sa snart dodsbudet anlant.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Open chat
Chocolate Spa
Ciao!
Scrivici per un'appuntamento